bus4

Anekdotes
Deze rubriek is bestemd voor het plaatsen van korte anekdotes of wetenswaardigheden betreffende onze buurtbus. De stukjes staan in chronologische volgorde: het meest recente bovenaan, het oudste onderaan.


Op 13 augustus 2015 werd onderstaande oproep in de NRC Next geplaatst: