bus3


Laatste nieuws

April 2021.
De buurtbus rijdt sinds 22 maart j.l. weer als vanouds, maar wl volgens de aangepaste dienstregeling (zie onder de oranje knoppen). Een andere (tijdelijke) aanpassing is dat het vooralsnog NIET mogelijk is om rolstoelrijders mee te nemen. Maar personen met een rollator kunnen wl meerijden; zij moeten, zoals altijd, de rollator tijdens de rit deugdelijk vastzetten, zodat deze niet onder het rijden kan gaan schuiven.


Maart 2021.
DE BUURTBUS GAAT WEER RIJDEN!
Vanaf maandag 22 maart gaat onze buurtbus weer van start.
Alle voorzieningen zijn getroffen om het transport corona-veilig te laten verlopen.
Wl rijden we voorlopig nog volgens een aangepaste dienstregeling, zie onder de beide oranje knoppen (rechtsonder op deze pagina).
Januari 2021.
Voor wie de ontwikkelingen met het corona-virus gevolgd heeft, zal het niet onverwacht zijn: voorlopig nog GEEN buurtbusdienst!
Het is wachten op een drastische verbetering van de coronasituatie, zodat de regering kan overgaan tot versoepelingen van de lockdown.
December 2020.
OPNIEUW UITSTEL!
Zoals bekend heeft de regering op 14 december een bijna volledige lockdown afgekondigd, waarbij o.m. niet-noodzakelijke reizen niet zijn toegestaan. Dit heeft busmaatschappij Hermes doen besluiten om de voorgenomen hervatting van de buurtbusdienst op 4 januari a.s. NIET te laten doorgaan en met minstens twee weken uit te stellen.
Dit betekent dat misschien weer gestart gaat worden op maandag 18 januari. Of dat daadwerkelijk gaat lukken zal afhangen van de corona-omstandigheden tegen die tijd. We houden u via deze site op de hoogte, maar ook Hermes zal op gepaste momenten via de pers mededelingen doen.
November 2020 (3).
DE DIENST WORDT MAANDAG 7 DECEMBER TOCH NOG NIET HERVAT!
De techniek wordt momenteel nog op details aangepast.
Op dit ogenblik is de verwachting dat de dienst op 4 januari weer van start zal gaan.
Raadpleeg geregeld deze website om te zien wanneer er weer gereden wordt. Ook busmaatschappij Hermes zal hier publiekelijk melding van maken.
November 2020 (2).
VANAF MAANDAG 7 DECEMBER A.S. WORDEN DE DIENSTEN MET ONZE BUSSEN WEER HERVAT!
De bussen zullen dan zodanig zijn aangepast dat het reizen ermee op een coronaveilige manier mogelijk is.
LET OP:
voorlopig wordt er met een aangepaste dienstregeling gereden!
Klik op de twee oranje knoppen om de aangepaste dienstregeling te bekijken.
November 2020 (1).
De busmaatschappij is inmiddels begonnen onze bussen technisch zodanig aan te passen dat binnenkort een hervatting van de busdienst mogelijk is. Het precieze tijdstip is nog niet bekend. Kijk dus geregeld op deze site; zodra het starttijdstip bekend is, wordt het in deze rubriek (Laatste nieuws) gepubliceerd. Raadpleeg dan meteen ook de NIEUWE dienstregeling, want we zullen in eerste instantie nog niet volgens de volledige oude dienstregeling rijden.
Augustus 2020.
De busmaatschappijen zijn nog steeds druk bezig te onderzoeken hoe de buurtbussen weer veilig kunnen rijden. Welke problemen hierbij aan de orde zijn, is te lezen in het volgende artikel.
Juli 2020.
Het ziet ernaar uit dat de buurtbussen voorlopig nog niet zullen rijden. De busmaatschappijen onderzoeken momenteel welke technische mogelijkheden er zijn om met de kleine 8-persoonsbusjes geheel 'coronaveilig' te kunnen rijden. Pas als dat probleem is opgelost, kan een hervatting van de dienstregeling worden overwogen.
We houden u via deze site op de hoogte.
Mei 2020.
Zoals bekend gaat het openbaar vervoer vanaf juni voorzichtig weer van start, d.w.z. alleen voor zgn. noodzakelijke reizen.
LET OP: de buurtbussen rijden echter nog steeds niet!
Zie ook de site van Hermes.
April 2020 (2).
Onlangs is besloten dat wij ook n 3 mei NIET zullen rijden.
Wanneer de dienstregeling weer wordt hervat, is op dit moment nog niet bekend.
Raadpleeg daarom regelmatig het Laatste Nieuws op deze site.
April 2020 (1).
Het besluit van de regering om de anticorona-maatregelen te verlengen, maakt dat onze bus deze maand NIET zal rijden.
Dat betekent dus: geen diensten t/m 3 mei !

De grote bussen van Bravo en Arriva rijden met een aangepaste dienstregeling; klik hier voor nadere info daarover.
Maart 2020 (2).
Inmiddels is bekend geworden dat wij ook een derde week NIET zullen rijden. Dus voorlopig geen diensten t/m 5 april !
Maart 2020 (1).
Met ingang 16 maart 2020 wordt de dienstregeling van onze bus gedurende 2 weken stopgezet! Dit i.v.m. de corona-virus-epidemie. Misschien dat deze periode alsnog verlengd moet worden; daarover zal eind maart beslist worden.
En de grote bussen van Bravo en Arriva rijden beperkt en met een aangepaste dienstregeling; klik hier voor nadere info daarover.
December 2019 (3).
Met ingang van januari 2020 zijn er nieuwe tarieven van kracht. Zie onder de knop Tarieven.
December 2019 (2) .
Vanaf 16 december geldt er weer een nieuwe dienstregeling. Deze staat vanaf nu onder de rode knoppen rechts.
December 2019 (1) .
De werkzaamheden op onze route in Maarheeze zijn grotendeels achter de rug met als resultaat dat de bus vanaf 2 december weer de normale route volgt.
November 2019 .
Vanaf 4 november 2019 is het genoemde kruispunt in Maarheeze gereed, maar nog niet het laatste stuk van de Sterkselseweg. Daarom is de busroute opnieuw aangepast en komt de bus wl weer langs de haltes Marishof en Puttenstraat, terwijl de tijdelijke route langs de Willem Alexanderlaan komt te vervallen.
Klik voor de nieuwe route op: Gewijzigde omleiding Maarheeze.
September 2019 .
Vanaf eind september 2019 zijn er in Maarheeze werkzaamheden aan het kruispunt Sterkselseweg/Stationsstraat. Daarom zal de bus de komende tijd bij de normale diensten een andere route volgen en komt dan niet langs de haltes Marishof, Puttenstraat en Bruine Akkers.
Klik voor de gewijzigde route op: Omleiding Maarheeze,
waarin met blauwe stippen vervangende haltes zijn aangegeven.
Augustus 2019 .
Vanaf 26 augustus 2019 geldt de zomerdienstregeling NIET meer, en is weer de gewone dienstregeling van kracht! Zie de rode knoppen rechts.
Juli 2019.
Met ingang van 22 juli 2019 is onderstaande omleiding niet meer van kracht en rijdt de bus weer de normele route door het centrum van Heeze, en dus ook weer langs de halte bij de kerk.
Mei 2019 (2).
In verband met wegwerkzaamheden in Heeze zal vanaf medio mei de bus tijdelijk niet langs de haltes van de Ds. Kremerstraat en de Kerk rijden.
In plaats daarvan rijdt de bus langs Dorpshuis 't Perron en over de Spoorlaan en Emmerikstraat.
Mei 2019 (1).
Let op! Van 1 juli t/m 23 augustus 2019 geldt de zomerdienstregeling! Zie de rode knoppen rechts.
Januari 2019.
Met ingang van begin januari 2019 zijn er nieuwe tarieven van kracht. Zie onder de knop Tarieven.
December 2018.
Vanaf 10 december a.s. geldt er een nieuwe dienstregeling. Deze staat vanaf nu onder de rode knoppen rechts.
November 2018.
Inmiddels zijn er nog maar beperkte wegwerkzaamheden op de Kerkendijk, zodat we vanaf maandag 19 november a.s. weer onze normale route door Someren-Heide kunnen rijden.
October 2018.
De werkzaamheden aan de Kerkendijk in Someren-Heide zijn nu in een zodanige fase gekomen dat wij tot ongeveer half november het traject tussen de halte Kerkendijk/Nieuwendijk en Someren niet kunnen rijden. Daarvoor in de plaats nemen we een omweg over de Nieuwendijk tussen Someren-Eind en Someren-Heide. We rijden daarbij wl langs alle haltes in Someren, maar houdt u rekening met de mogelijkheid van forse vertragingen.
September 2018.
Tot ongeveer eind november wordt er gewerkt aan de Kerkendijk tussen Someren-Heide en Someren. Helaas kunnen we daardoor niet garanderen dat wij altijd onze dienstregeling normaal kunnen uitvoeren.
Om er zeker van te zijn dat u van Someren-Heide naar Someren of Maarheeze kunt meerijden, raden wij u aan om in te stappen op de hoek van de Nieuwendijk en de Kerkendijk.
Wij blijven overigens ons best doen om zo veel mogelijk de normale route te rijden en krijgen gelukkig veel medewerking van de aannemers en de verkeersregelaars.
Onze excuses voor het ongemak!
Mei 2018.
LET OP! In de week van Pinkstermaandag zijn er werkzaamheden aan de N266, en wordt er een omleidingsroute gereden, met als gevolg dat onze bus dan GEEN haltes in Nederweert aandoet.
De omleidingsroute loopt van de MacDonalds via de Randweg West naar het stoplicht bij de Peelsteeg/N266 en omgekeerd.
Januari 2018.
Met ingang van begin januari 2018 zijn er nieuwe tarieven van kracht. Zie onder de knop Tarieven.
December 2017.
Met ingang van maandag 11 december is er een nieuwe dienstregeling van kracht. Deze is NU AL op deze site gepubliceerd!
November 2017.
LET OP: vanaf 1 december a.s. kan er in de bus NIET meer contant betaald worden; er kan wel met de pinautomaat betaald worden!

Eind augustus 2017.
De Albertlaan in Sterksel is weer opengesteld voor het verkeer. Onze bus zal dus voortaan de drie haltes aan de Albertlaan weer aandoen.

Juli 2017.
Van 31 juli tot 20 augustus zijn er werkzaamheden aan de Albertlaan in Sterksel. Het gevolg is dat de bus in die periode niet bij de haltes op de Albertlaan komt, en dus ook niet bij Providentia. Wilt u tch opstappen in de buurt van de Albertlaan, dan kunt u dat langs de Heezerweg met duidelijke armbewegingen aan de chauffeur van de naderende bus kenbaar maken. Als de verkeerssituatie het toelaat, zal hij dan stoppen. Voor de bus in de richting Sterksel/Maarheeze is het terrein bij restaurant Fortuna een gunstige mogelijkheid; voor de bus in de richting Heeze is stoppen langs de Heezerweg lastiger, maar wellicht is de inrit van het Yogacentrum (tegenover het restaurant) een geschikte optie.

Mei 2017.
Per begin mei 2017 zijn er werkzaamheden nabij de halte Providentia. Daarom komt de bus tot nader bericht niet meer langs deze halte. Ter vervanging is er een tijdelijke halte geplaatst vlakbij de nieuwe rotonde. De bus rijdt als gebruikelijk over de Albertlaan naar de rotonde, stopt zonodig bij die tijdelijke halte, keert vervolgens om via de rotonde en rijdt weer terug.